Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

Tại Góc Trái Tim, chúng tôi luôn cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của tất cả người dùng. Trang Chính sách Bảo Mật và Quyền Riêng Tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ cũng như chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng website https://goctraitim.com và các dịch vụ liên quan của chúng tôi.

1. Những thông tin mà chúng tôi thu thập

Góc Trái Tim có thể thu thập thông tin cá nhân như sau:

  • Thông tin mà bạn cung cấp: Chúng tôi sẽ thu thập những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng bài viết, bình luận hoặc liên hệ với chúng tôi. Những thông tin đó là: tên, địa chỉ email, số điện thoại…
  • Thông tin thu thập tự động: Khi bạn truy cập website của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về thiết bị của bạn. Những thông tin đó bao gồm địa chỉ IP, thông tin trình duyệt, truy cập thời gian, và các trang bạn đã xem.

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng vào các mục đích sau:

  • Cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
  • Liên lạc với bạn về các dịch vụ, cập nhật và hỗ trợ khách hàng.
  • Phân tích và hiểu cách người dùng tương tác với dịch vụ của chúng tôi.
  • Phát triển tính năng và dịch vụ mới.
  • Bảo vệ an toàn và bảo mật cho người dùng và dịch vụ của chúng tôi.

3. Chính sách về chia sẻ thông tin cá nhân

Góc Trái Tim tuyệt đối không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ trường hợp sau:

  • Có sự đồng ý từ bạn.
  • Cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ thông qua đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.
  • Đáp ứng yêu cầu pháp lý hoặc tuân theo quy định pháp luật.

4. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật an toàn nhất để vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, không có hệ thống nào có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối và chúng tôi không thể bảo đảm hoàn toàn sự bảo mật của thông tin cá nhân của bạn.

5. Quyền của người dùng

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi và xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

6. Thay đổi chính sách

Góc Trái Tim có quyền sửa đổi chính sách này tại bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại chính sách này để luôn được cập nhật về cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật và quyền riêng tư của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại goctraitim2024@gmail.com nhé.